Anoreksija (Anorexia nervosa) je u međunarodnoj klasifikaciji duševnih poremećaja definisana kao poremećaj kojeg karakteriše namerni gubitak telesne težine. Za razliku od Bulimije, ona je prepoznatljiva na prvi pogled jer se svodi na izgladnjivanje do kahektičnog stadijuma (krajnja iscrpljenost i izmršavelost). U najtežim oblicima dovodi i do smrti.

Moderan poremećaj ishrane

Ovo je jedan od „najmodernijih“ poremećaja ishrane. Svi smo svedoci „kulta lepote“ koji propagira mršavost. Razne modne revije, „ikone“ džet seta, pa čak i sama bezazlena kritika njima bitnih osoba, može nekim mladim osobama biti „okidač“ za ulazak u ovaj poremećaj. Najčešći period kada se kreće u anoreksiju je doba adolescencije (15 god – 25 god), dok je u pubertetu i zrelijem dobu ređi slučaj. Sa početnim stavom o idealnoj težini, anoreksičari kreću sa običnim dijetama koje prerastaju u progresivno smanjenje hrane. Često se koriste „pomagači“ u mršavljenju kao što su pilule, laksativi, diuretici…

Zajednička karakteristika anoreksičara je ta da su osobe čak i iznad prosečno inteligentne sa vrlo niskim pragom samopoštovanja. Često boluju od depresije sa jakim osećajem krivice, defektnosti i neadekvatnosti. Buđenje seksualnosti je za njih vrlo bolan period. Imaju patološki strah od debljine i time im je bilo koja hrana opasna. U strahu od gubitka kontrole, pokušavaju da bar deo sebe drže u svojim rukama. Uglavnom su povučene, uredne osobe sa velikom željom da udovoljavaju drugima.

Pored psihičkih posledica česte su fizičke posledice koje se ogledaju u gubitaku menstruacije, poremećaju rada srca, nesanice, nesvestice, anemije, krtosti kostiju… Anoreksija može toliko ruinirati zdravlje da je oporavak jednostavno nemoguć.

Anoreksija – Lečenje

Kao i kod svakog poremećaja ishrane, i ovde se terapija vrši u angažovanju više stručnjaka, prvenstveno prihologa. U ovom poremećaju lečenje se vrši uglavnom u bolničkim uslovima. Posle bolničkog lečenja, naročito je bitan period rehabilitacije i redovno praćenje od strane psihoterapeuta je neophodno.

Čitajte i od drugim poremećajima u ishrani:

Poremećaji u ishrani: Prejedanje

Poremećaji u ishrani: Bulimija