Sajt www.dijeta.net je vlasništvo agencije Smart Digit, a sajt se nalazi pod Creative Commons 3.0 licencom što znači da je dozvoljeno:

  • Deliti — umnožavati, distribuirati i javno saopštavati delo

Pod sledećim uslovima:

  1. Autorstvo – Morate da navedete ime izvornog autora na način koji je određen od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali ne tako što ćete sugerisati da vas podržava ili odobrava vaše korišćenje dela).
  2. Nekomercijalno – Ne možete da koristite delo u komercijalne svrhe.
  3. Bez prerada – Ne možete da menjate, preoblikujete ili da upotrebite delo u svom delu.
  • Prilikom svakog korišćenja ili distribuiranja dela, morate jasno da predočite drugima ugovorne uslove pod kojima je delo licencirano. Najbolji način je link prema ovoj internet strani. Dakle, u slučaju sajta dijeta.net dovoljno je da na kraju teksta stavite link:

izvor: dijeta.net

  • Od svakog ugovornog uslova može da se odstupi, ako dobijete dozvolu od nosioca
  • Ništa iz ovog ugovora ne narušava i ne ograničava moralna prava autora.