Po mišljenju velikog broja autoriteta Ćigung (Qigong) je drevna nauka kojoj se gubi trag u tami prošlosti. U drevnim vremenima ova nauka je bila rasprostranjena na celoj planeti pod drugim nazivima i danas ova nauka sa kineskim obeležjima je poznata kao Ćigung. Najverovatnije je i nauka Joge nastala od istog velikog drevnog učenja.

Ćigung je pre svega praktična nauka koja se oslanja na direktno iskustvo. Njen uticaj na ljude istoka, posebno Kineze, možemo videti u svemu, filozofiji, politici, medicini, umetnosti, borilačkim veštinama, ishrani itd.

Ćigung ustvari uopšte nije tehnika, to je način života i potreba, poziv prirode ljudskim bićima da se prepuste kako bi priroda mogla da obnovi i uravnoteži energetsko polje čoveka pa samim tim i duh i telo. Stari mudraci Kine su ovu potrebu nazvali „unutrašnje negovanje“ ili Nei gung.

Mnogi će sada pitati čemu mnogobrojne metode koje ljudi obično nazivaju Ćigung, kao što su: kontrola tela, gde spadaju mnogobrojne statičke i dinamičke pozicije tela čiji se danas broj ne zna, kontrola disanja, gde se praktikuju tehnike disanja kojih je takođe veliki broj, kontrola duha, koja se sastoji od velikog broja vežbi pažnje i koncentracije. Vežbe kontrole duha dalje delimo na vežbe kontrole emocija, vežbe kontrole Ćia (vitalne energije) i vežbe kontrole duha (u užem smislu).

Odgovor je relativno jednostavan. Većina metoda su namenjene stvaranju atmosfere u životu, telu i umu onoga ko ih praktikuje tako da mu se olakšava ulazak u stanje „unutrašnjeg negovanja“, mada same metode nisu garancija da će praktikant i dospeti u ovo stanje. Ovaj sitem je postao neophodan zato što se ljudi sa razvojem inteligencije i preteranim insistiranjem na logičkom razmišljanju poslednjih hiljadu godina, potpuno odvajaju od svoje prave prirode, tako da je njihova sposobnost prepuštanja prirodi i povezivanje sa prirodnom značajno smanjena.

Sve tehnike koje smo naveli vode jednom zajedničkom cilju, a to je slobodan, uravnotežen i moćan protok Ćia kroz energetske kanale tela, što dalje omogućava smiren, jasan i senzibilan um i besprekorno odvijanje fizioloških procesa u telu, što konačno stvara odličnu osnovu za ubrzanje evolucije čoveka.

Naravno, početnici bi trebalo da povedu računa o pravilnoj ishrani, vremenu kad i koliko spavaju i o svom seksualnom životu. Kada energija teče kroz telo uravnoteženo, nema gojaznosti, nervoze, dekoncentrisanosti, a samim tim ni pojave bolesti. Čovek može proživeti svoj život u miru, stabilnog zdravlja, ispunjen mudrošću, podržan od cele prirode, moćan i snažan do poslednje sekunde svog života.