Na sajtu dijeta.net, kao što ime kaže, bavimo se dijetama :). Neke su ovakve – neke onakve… o tome možemo pričati, diskutovati, slagati se i ne slagati… Ali, postoji jedna stavka, bitna za svakodnevnu ishranu ali i za dijete, oko koje ne bi trebalo da bude polemike a to je kvalitet hrane i vode.

Zato ćemo vam u par tekstova predstaviti šta sve narušava (i to drastično!) taj kvalitet a samim tim i naše zdravlje. „Čast“ da otvore ovu seriju imaju: Totalni herbicidi.

Totalni herbicidi su se, u vreme kada im nije bilo ravnog na polju suzbijanja korova po najmanjem mogućem trošku, masovno koristili u poljoprivredi. Njihovo dejstvo je našlo primenu i van zemljoradnje tako da su šumarstvo i građevinarstvo brzo uvideli trend i priključili se maniji za totalnim herbicidima.

Šta su to totalni herbicidi?

Prosto rečeno, to su hemijski preparati koji uništavaju sve što je zeleno i ostavljaju „totalnu“ pustoš za sobom. Hemijske komponente koje se koriste za izradu totalnih herbicida su raznolike. Neke su poznate javnosti dok su druge strogo čuvane tajne preduzeća koja ih proizvode.

Grubo ih možemo podeliti na:

  • Selektivne
  • Neselektivne

Zvuči čudno kada se kaže da postoje selektivni totalni herbicidi ali istina je bizarna koliko i smisao ovog preparata. Naime, selektivni totalni herbicidi su u stanju da pobiju sve širokolisne korove dok je uskolisno gajeno bilje imuno na dejstvo preparata i obrnuto.

Neselektivni, kako im sam naziv govori, ne prave razliku nego samo tamane sve što se zeleni.

Svaki herbicid koji postoji sastoji se iz aktivne materije (otrova) i nosača (materije koja vezuje otrov i nema sam po sebi štetno dejstvo po biljku). Tokom pripreme za korišćenje totalnog herbicida u vodi se razređuje preparat i otrov oslobađa iz nosača. Kada se pristupi prskanju biljke se kvase otrovnom vodom i nosačem koji se nije razložio.

Posledice prskanja

Svi totalni herbicidi su koncipirani tako da uništavaju biljke tako što blokiraju fotosintezu i one se suše. Aktivna materija je najčešće industijski proizveden biljni hormon. Razlike u građi uskolisnih i širokolisnih korova omogućavaju ili sprečavaju dejstvo određenog preparata na određenu biljnu vrstu. Stoga, u poljoprivrednim apotekama, uz savet stručnjaka, možete uzeti preparat sa kojim se može tretirati korov na parceli.

Korovi su živa bića i pravilo opstanka važi i za njih, pod svim uslovima. Vremenom, pojavili su se korovi koji su postali imuni na totalan hrebicid. Iz jednog ili drugog razloga totalni herbicid nije delovao na njih. Bizarnosti se nastavljaju. Korovi koji su otporni se razmnožavaju, pa se prska opet ali sa jačom dozom i opet preživi šačica korova koji je otporan i tako u krug bez prestanka.

Pošto se doze pojačavaju usled slabijeg dejstva preparata to znači da se više otrova i nosača otrova spira u zemljište. Iz zemljišta, otrovi nađu put do vodotokova gde deluju na alge koje u istoj obitavaju, tako da se šteta širi na vodotokove. Iz vodotokova total herbicid dospeva u pijaću vodu tako da ni ljudi i stoka nisu pošteđeni trovanja. Aktivna materija je, kao što je već napomenuto, biljni hormonski preparat ali materija koja je nosač je najčešće na bazi fosfora, sumpora ili hlora tako da je opasnost po životinje itekako prisutna.

Koja je uloga GMO biljaka u ovoj priči?

GMO biljke su biljne kulture kojima je izmenjen DNK tako da budu imune na određen herbicid. Zbog toga se bez bojazni mogu tretirati ogromne površine sa neograničenim količinama otrova tokom godine. Ovo je bio hit kada se „Roundup Ready“ soja pojavila na tržištu pre 20 godina. Svi su prskali kao ludi i sada se isti se češu i tamo gde ih ne svrbi zato što herbicidi više ne deluju na korove koji su, generacijama unazad, razvijali otpornost. Oni koji kako-tako deluju su jako skupi ali šteta je već učinjena – voda je zatrovana! Vreme je pokazalo da jedini totalan herbicid koji stvarno deluje i može da se nabavi za male pare je – motika.

U Srbiji, srećom, gajenje GMO kultura je strogo regulisano baš iz ovog razloga, mada, totalni herbcidi su dostupni u poljoprivrednim apotekama. Najčešće se koriste za čišćenje odvodnih kanala i krčenje velikih površina pod korovom za građevinske projekte. Takođe se mora istaći da poljoprivrednici voljno izbegavaju njihovu upotrebu. Šansa da neko redovno koristi totalan herbicid je mala.

Zaključak

Namena totalnih herbicida jeste uništavanje nepoželjnog bilja ali se dokazalo da je bilje platilo najmanju cenu. Uzorci vode koji su uzeti iz vodotokova pa čak i okeana, daleko od bilo kakvog poljoprivrednog zemljišta ukazali su na prisustvo toalnih herbicida tako da se sa velikom stopom sigurnosti može reći da je ekosistem u potpunosti zatrovan a problem korova je postao gori nego ikada. Ukoliko se upotreba ovih preparata nastavi ovim tempom… razmislite šta će se desiti…