DIJETE ZDRAVLJE LEPOTA  VEŽBANJE DUH/TELO TABLICE I ALATI RIZNICA
RECEPTOTEKA  

FORUM

O NAMA
MARKETING
KONTAKT
HOME
  Najčitanije:
UN dijeta
Mesečeva dijeta
Dijeta sa jabukama
Dijeta sa jajima
Pritkinova dijeta
Iskustva
Dijeta recepti
knjige Knjige
Zabava
 
Zapamti i podeli sa drugima!
   
  Izračunajte:
Nutritivne tablice
Indeks telesne mase
Bazalni metabolizam
Potrošnja kalorija
Tablica težina
 

 

 

Autor: Nataša Veselinović,
psihoterapeut i edukator psihodrame Instituta za psihodramu

Psihodrama


Povezano sa: Psihodrama i dijeta


Budućnost kakvu želimo živi već sada na psihodramskoj sceni

Psihodrama je grupna psihoterapija koja koristi scenska sredstva, kao što su igranje uloga, zamena uloga, monolog, dubl, ogledanje, odigravanje, projekcija u budućnosti i druge psihodramske tehnike. Umesto da se o problemu samo priča na njemu se radi na sceni. Problem se "oživljava", on se događa ponovo, sada i ovde na sceni i u grupi, čime protagonista - član grupe koji je u središtu psihodramske akcije, dobija mogućnost da izađe iz situacije, da je posmatra sa strane, da je vidi iz ugla nekog drugog, iz ugla drugih "aktera" problema, da izvuče zajedničku nit sa prethodnim situacijama u životu, da proba drugačije i da "uvežba" nove uloge u životu.

Zamislite nemoguće, na psihodramskoj sceni to može da se ostvari. Psihodrama omogućava isprobavanje različitih mogućnosti bez kažnjavanja za greške koje bi bile kažnjene u životu. Psihodrama se koristi za edukaciju, pripremu za život, psihoterapiju, savetovanje, podršku osobama na zajedničkom zadatku. Ona je vrlo prilagodljiva potrebama pojedinca i grupe, moćno je sredstvo promene ličnosti i grupe.

Na psihodramskoj sceni je praktično sve moguće: protagonista može biti na mestu na kom nikad nije bio, da ponovo bude dete, da bude u ulozi svog oca, majke, babe, dede, pradede ili Boga, neživog bića, predmeta, kućnog ljubimca ili velikog državnika. Može se sresti sa osobom sa kojom u životu više ne može da se sretne: sa umrlim roditeljem, može se oprostiti sa svojim drugom iz detinjstva ili sa dosadašnjim načinom života.

Važne funkcije psihodramskog odigravanja su doživljaj katarze, odnosno emotivnog pražnjenja, postizanje racionalnog uvida, mogućnost dobijanja emocionalne reparacije putem novog isceljujućeg odnosa, sticanje iskustva koje je na nivou potpunog doživljaja u "sada i ovde" koje objedinjava telesne, mentalne, duhovne, emotivne i racionalne senzacije koje se sa scene "odnose" u život.

Psihodramska grupa omogućava svojim članovima da na sigurnom mestu oprobaju sebe u novim ulogama, da istraže zbog čega se promena koju žele ne dešava sama od sebe, da ustanove sopstvene obrasce ponašanja u odnosima koji se ponavljaju sa različitim osobama, da rasvetle načine komunikacije sa njima važnim ljudima, da tragaju za uzrocima neželjenih ponašanja i odnosa, kao i da probaju različita rešenja problema. Cilj psihodrame je razvijanje ili vraćanje izgubljene spontanosti i razvoj kreativnosti.

Psihodramska akcija omogućava sticanje uvida zašto problem i dalje postoji iako se trudimo dugo godina da ga rešimo, zašto nismo onakvi kakvi želimo i šta je potrebno da promenimo kod sebe. Promene zahtevaju - suočavanje sa mnogim promena kao što su odbacivanje starih obrazaca ponašanja, ali i nalaženje bar jednako dobrih zamena u vidu novih obrazaca ponašanja, - suočavanje sa okolinom koja se teško miri sa promenama, ili možda i ne želi promene, koja se bori za održavanje starog stanja, - suočavanje sa izazovom novog, nepoznatog i zbog toga zastrašujućeg. Nespremnost za takve vrste promena može biti uzrok odustajanja od željenog i povratak starim poznatim načinima zadovoljenja potreba.
Struktura jedne psihodramske seanse se sastoji iz

  • zagrevanja -odvija se na nivou cele grupe, a može biti akciono, vođena fantazija, verbalno ili neverbalno posvećeno podizanju energije, razvoju kohezije u grupi, upoznavanju članova, uvođenje u individualni psihodramski rad, ili jednostavno služi razvoju novih ili zapostavljenih životnih uloga,
  • A psihodramskog rada - jedan član grupe je u središtu psihodramske akcije, odnosno svoj problem ili temu rada uz pomoć terapeuta koji se naziva i direktor psihodrame predstavlja na sceni uz pomoć članova grupe. Sledi prorada, odnosno psihodramska akcija u kojoj se problem predstavlja na sceni, obično uz psihodramske tehnike omogućava se uvid u suštinu, poreklo problema
  • ili sociodramskog rada - kada je cela grupa na psihodramskoj sceni i rešava problem koji je zajednički za celu grupu i
  • podele ili šeringa - u kom svi članovi grupe dele sa protagonistom svoja osećanja, asocijacije i iskustva koja su slična njegovom (isključujući savete). Vraćajući se sebi članovi grupe stiču uvid u sopstvena osećanja bilo da su bili u ulogama koje im je namenio protagonista ili su scenu posmatrali kao deo publike.

 

Više o tome kako vam psihodrama može pomoći u držanju dijete u sledećem tekstu >> 

FaceBook stranica:


  Dijeta.net i na:  
Facebook grupa
Twitter
Google+
     

Pomozite zivotinjama za vreme hladnog vremena!

 

 

   

reklama

[ Vrh stranice ]
   

   

Sadržaj ovog sajta je vlasništvo www.dijeta.net-a :: Neka prava su zadržana i nalaze se pod Creative Commons 3.0 licencom. To znači da se mogu preuzimati tekstovi ali mora biti imenovan pravi izvor informacije (link prema sajtu www.dijeta.net), sadržaj se ne sme koristiti u komercijalne svrhe i ne sme se menjati na bilo koji način

Copyright: dijeta.net 2007-2016.